Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                         W TRAKCIE REALIZACJI…

 

W obecnym roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach dla swoich uczniów prowadzić zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej, rozwijanie aspiracji edukacyjnych uczniów poprzez wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów w pracy na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej, nauk przyrodniczo – matematycznych, języków obcych oraz przedsiębiorczości.

            Wciągu dwóch miesięcy trwania projektu zrealizowano już 315 godzin zajęć pozalekcyjnych na które składają się: dla klasy 0 – zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego; dla klas I – III – zajęcia wyrównawcze, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, klub informatyczne; dla klas IV – VI – zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, przyrody, historii, matematyki, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, oraz kluby: informatyczny, przyrodniczy, matematyczny, ekonomiczny, a także warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla wszystkich uczniów. Łącznie na wszystkie zajęcia uczęszcza 100% uczniów szkoły.

wstecz